ĐIÊN


Nhặt thời gian mang về nấu rượu
Uống cho say, say để được điên
Ta không say đời cho ta tỉnh
Lũ người say vẫn uống như điên

0 nhận xét :

Đăng nhận xét