KHÁT


Ngơ ngẩn hương chiều một giấc mơ
Người đi xa vắng nắng vương tơ
Mơn man làn gió mây xanh biếc
Khói bếp lam chiều dạ vấn vương
Cõi tình trở che bao thu trước
Khao khát rượu mơ đã cháy lòng
Uống rồi uống mãi càng thêm khát
                                                       Nhìn cốc rượu nồng lại muốn say

0 nhận xét :

Đăng nhận xét